Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam


Informatie en kenniscentrum

Op deze pagina kun je informatie vinden over speeltuinonderwerpen specifiek voor de Rotterdamse speeltuinen maar ook informatie over algemene speeltuinzaken.
Via de BSW nieuwsbrief brengen wij speeltuinzaken onder de aandacht.
De laatst verzonden nieuwsbrieven zijn hier terug te vinden:

Downloads

Voorbeeld Vrijwilligersbeleid
Voorbeeld Gedragscode
Voorbeeld Formulier interesse vrijwilligerswerk
Voorbeeld Formulier eindgesprek vrijwilliger
Voorbeeld Vrijwilligersovereenkomst met vergoeding.docx
Voorbeeld Vrijwilligersovereenkomst zonder vergoeding.docx

Kenniscentrum

De speeltuin is een plek waar veel gebeurt en waar kennis over uiteenlopende zaken zoals het organiseren van activiteiten, wet- en regelgeving en het werven van vrijwilligers belangrijk zijn. 
Brancheorganisatie LOS heeft een online kennisbank waar je gratis gebruik van kunt maken. Lees interessante artikelen en downloads die je helpen bij je dagelijkse werkzaamheden.
Kenniscentrum LOS (lees verder)