Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam


Kampsubsidies

Rotterdamse organisaties die kinderkampen organiseren, kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente Rotterdam. Hieronder vallen:

  • buurt- en speeltuinverenigingen,
  • scoutinggroepen,
  • sportverenigingen (mits geen subsidie uit een andere pot van gemeente Rotterdam) en
  • andere organisaties, werkzaam in het sociaal cultureel werk.

Om voor kampsubsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende regels:

  • Het kamp duurt minimaal 4 dagen, op één kampterrein.
  • De schooldag vóór en ná de vakantie worden niet als kampdagen meegeteld.
  • Het minimum aantal Rotterdamse deelnemers bedraagt 12, waarboven 5% uit buurgemeenten (d.w.z. grenzend aan Rotterdam) kan worden meegeteld in de berekening.
  • De subsidie wordt verstrekt voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar. Als peildatum voor de leeftijdsgrenzen wordt 1 januari aangehouden. Daarom moet de geboortedatum van de kinderen op de deelnemerslijst worden vermeld.
  • Het kamp moet worden gehouden in Nederland, maar buiten de gemeente Rotterdam, met uitzondering van Hoek van Holland.

BSW neemt onvolledig ingevulde of niet ondertekende formulieren niet in behandeling.
Dien de voorlopige aanvragen uiterlijk 1 september in het jaar vóór het kamp bij BSW in.
De definitieve aanvraag voor het kamp moet uiterlijk 1 februari van het kampjaar bij ons binnen te zijn.
Om voor subsidie in aanmerkingen te komen, moet binnen een maand na de einddatum van het kamp de definitieve aanvraag met deelnemerslijst(en) bij BSW zijn ingediend.

Download hier de formulieren (Exceldocument met verschillende bladen).

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen mail dan gerust naar: 
info@bsw-rotterdam.nl